Vítejte v našem moři knih, zkuste si najít svoji perlu mezi knihami. UDĚLÁME PRO VÁS I OPRAVY A NOVÉ VAZBY KNIH, CELÝCH ROČNÍKŮ ČASOPISŮ A NOVIN - napište nám na e-mail.
Antikvariát Perla | Grundlagen der Irisdiagnostik [základy iridologie]

Deck Josef

Grundlagen der Irisdiagnostik [základy iridologie]
Lehrbuch mit Bildatlas und Therapiehinweisen [učebnice s obrázkovým atlasem a terapeutickými ukázkami]
Typkniha
VydavatelSelbstverlag des Verfassers, Ettlingen bei Karlsruhe
Rok1965
Jazykněmecký
Ediceneuvedeno
Ilustrátor,grafik,typografneuvedeno
Anotace === AUTOR: Josef Deck, autor této knihy, se narodil v roce 1914. Jeho zájem o biologii a medicínu, který byl jasně patrný již během jeho středoškolských let, se od začátku rozšířil na otázky mikroskopie, fotografie a projekce. S jistou nevyhnutelností byl vyzván, aby do svých studií zahrnul optické podmínky oka, a odtud to byl jen malý krůček k bodu, kdy byl odhodlán vypořádat se s histologií a strukturálními znaky duhovky. Po absolvování specializovaného oboru naturopatie se autor věnoval otázce, jak ve své mladé praxi vědecky doložit diagnostiku rohovky, jejíž význam si okamžitě osvojil. Ve studiích fenoménu duhovky pokračoval během kampaní v Polsku, Francii a Rusku, kterých se účastnil, zejména během jednoho roku v zajetí, kterým byl přidělen odpovědný úkol v Moskevské centrální nemocnici a později v Leninově výzkumném ústavu. Unikátní populace pacientů válečných a poválečných let a mnoho disekčních nálezů, které měl v té době k dispozici, potvrdily Deckův názor, že již měl důležitost diagnostiky duhovky. Umožnilo to klinické hodnocení v letech 1950 až 1956, které provedl jménem profesora Dr. E. Volhard (Karlsruhe) spolu se svým vedoucím lékařem Dr. F. Vida. Nové poznatky získané při této příležitosti dodaly Deckově práci další impuls. V roce 1959 využil své soukromé prostředky na vybudování vlastního ústavu základního výzkumu diagnostiky duhovky, aby mohl s metodickou pečlivostí dále zpracovávat jednotlivé otázky a předběžné výsledky výzkumu. Tato kniha je výsledkem více než třicetileté činnosti a zkušeností v oblasti iridologie. Dnes má Deckův institut jedinečný obrazový materiál a největší archiv na téma diagnostiky duhovky. Je v neustálém kontaktu se zúčastněnými stranami z celého světa a tvoří také pozadí Ettlingen International Iris Diagnostic Courses, které Deck organizuje každý rok od roku 1952, prostřednictvím nichž jsou lékaři a odborníci z mnoha zemí seznámeni se základy a metodami práce v této specializované oblasti. To vedlo k touze shrnout rozsáhlou tematiku kurzů v knižní podobě a využít této příležitosti k vypracování jednotné koncepční formulace jevů duhovky, jak je nyní k dispozici. Diagnóza duhovky se praktikuje, vyučuje a učí se již více než 80 let. Nejprve to bylo těžko ovlivněno velkým pokrokem v konvenční medicíně během tohoto období; klasika diagnostiky duhovky využívala nejjednodušší metody pozorování s běžným osvětlením pouze s malou lupou. Jeho výsledky bezpochyby vždy sledovaly život, ale nebyly snadno spojeny s klinickými nálezy a klinickou terminologií medicíny. Známý pokus společnosti Felke osvětlil tuto situaci velmi podrobně: Mezitím diagnostikáři duhovky pokračovali ve svém výzkumu a v posledních dvaceti letech se jim podařilo udělat z diagnostiky duhovky vědu. To bylo možné v okamžiku, kdy byl vytvořen iridoskop se svou mimořádnou zvětšovací silou a vysoce účinným osvětlovacím zařízením. Za tento skok vděčíme především Josefovi Deckovi, který vyvinul technické požadavky na vysokou úroveň dokonalosti a zároveň krok za krokem rozšířil diagnostické možnosti o trvalou konzistenci. Jeho nyní dostupná velká učebnice diagnostiky duhovky shrnuje, čeho bylo dosud dosaženo. Touto prací je získána návaznost na diagnostické postupy celého léku. Deckova kniha je cenná jako učební pomůcka i jako referenční kniha. Poprvé autor definuje termíny diagnostické konstituce duhovky na základě genetických charakteristik. Fenotyp a typ reakce jsou navzájem srovnávány. Typologie je rozšířena o duhovkové diagnostické vymezení diatézy, které Deck sleduje zpět ke kontrole regulačními geny s charakteristickými fyziologickými rysy a demonstruje. Dispozice orgánu je prezentována jako účinek strukturních genů a je také dokumentována ve svých korelacích prostřednictvím působivých barevných fotografií. Například genetický pankreatický syndrom si zaslouží zvláštní pozornost preventivní medicíny. Často používaná fráze konstitučního faktoru je dokumentována v Deckově knize, zejména v oblasti rakoviny žaludku a dalších predilekčních lokalit, jako geneticky podmíněné znamení, které jsou významné i z hlediska eugeniky. Souhrnně lze říci, že diagnostika duhovky se nyní může pohybovat na pevné zemi a využívat diagnostiku duhovky v každodenní praxi snadněji a bezpečněji než dříve. Deckova kniha je standardní dílo, které jak praktickému lékaři, tak i specialistovi poskytne nové diagnostické aspekty a terapeutické poznatky. Rozsáhlá část obrazu, většinou barevná, představuje atlas fenoménů duhovky, která nezanechává nic, co by bylo žádoucí.
Vazba původní plátěná, ilustrovaná, na hřbetu vazby napsáno zlatým písmem: J. Deck Grundlagen der Irisdiagnostik
Přebalano
Počet stran364
První vydáníano
Podpisano
Stavvelmi dobrý
Velikost8° Oktáv velký
Hmotnost2500 gramů
ISBN / ISSNneuvedeno
Objednávkový kódK3879
KategorieNěmecké knihy -> Ostatní
Příroda a chovatelství -> Ostatní
Přírodní vědy -> Biologie
Učebnice VŠ -> Lékařství
Upozornit známého na zboží
5000 Kč
Vložit do košíku
Dotaz na zboží

přebal

věnování a podpis autor [Widmung und Unterschrift des Autors]a

obsah str. 1

obsah str. 2

o autorovi str. 1

o autorovi str. 2

Košík