Vítejte v našem moři knih, zkuste si najít svoji perlu mezi knihami.
Antikvariát Perla | Strojírenská technologie 2 - polotovary a jejich technologičnost, základy obrábění

Hluchý Miroslav, Haněk Václav, Kolouch Jan, Kopec Rudolf, Žaloudek Ladislav

Strojírenská technologie 2 - polotovary a jejich technologičnost, základy obrábění
učebnice pro 2. ročník středních průmyslových škol strojnických a ostatním zájemcům z praxe
Typkniha
VydavatelStátní nakladatelství technické literatury, Praha
Rok1979
Jazykčeský
EdiceŘada strojírenské literatury
Ilustrátor,grafik,typografJacák Vladislav, Lacina Vladislav, Slanec Stanislav
AnotaceLektorovali: Ing. Eduard Jelínek. Doc. Ing. Ferdinand Neckář CSc. Prostorové obrázky graficky zpracoval Ing. Stanislav Slanec. Vazbu navrhl Vladislav Jacák (*1927, český grafik). Grafická úprava Vladislav Lacina. === AUTOŘI: Ing MIROSLAV HLUCHÝ je autorem mnoha knih z oboru strojírenství (např. Mechanická technologie (pro 1. a 2. ročník průmyslových škol elektrotechnických, 1959 a 1960), Strojírenská technologie (pro 1. a 2. ročník průmyslových škol elektrotechnických, 1969), Technologie strojírenské výroby (pro 4. ročník středních průmyslových škol strojnických, 1975), Strojírenská technologie 1 (nauka o materiálu, 1976), Strojírenská technologie 2 (Polotovary a jejich technologičnost, 1979), Umělecké kovářství a zámečnictví (1980)). - Ing. JAN KOLOUCH je autorem publikací z oboru strojírenství, strojírenské technologie (např. Strojní součásti z plastů (1981), Strojírenské výrobky z plastů vyráběné vstřikováním (1986)). - Ing. RUDOLF KOPEC je autorem publikací z oboru strojírenství, strojírenské technologie (např. Fosfatisace a ochrana proti korosi (1951), Úprava povrchu broušením a leštěním (1952), Technologie povrchových úprav (1954), Přehled galvanotechniky (1955), Tepelné úpravy povrchu kovů (1959), Diafonová komunikace (1977)). === POPIS DÍLA: Učebnice shrnuje poznatky o polotovarech pro strojírenskou výrobu, korozi a protikorozní ochraně, základech obrábění a výrobních postupech. Výklad polotovarů je zaměřen na jejich navrhování, technologii výroby a hodnocení technologičnosti jejich konstrukce. Dále jsou probrány druhy koroze, jejich hodnocení zejména vzhledem k hospodářským ztrátám vlivem koroze a způsoby protikorozní ochrany. Následující kapitola pojednává o teoretických základech obrábění, např. o geometrii břitu, nástrojových materiálech, tvoření třísky, výpočtu řezných sil, hospodárného úběru, trvanlivosti, volbě řezných podmínek atd. Ve výrobních postupech jsou popsány hlavní zásady a pokyny pro jejich sestavování. Teoretické poznatky se procvičují na praktických příkladech v technologických cvičeních. - Kniha je určena pro studujicí SPŠS oboru 23-81-6 - strojírenství a 23-82-6 - přístrojová a automatizační technika i všem zájemcům z praxe. - Kniha obsahuje na přední předsádce barevné ilustrace, 320 barevných a černobílých obrázků v textu, 60 tabulek, hlavní kapitoly Předmluva, Polotovary (Význam polotovarů a jejich začlennění do výrobního procesu, Hutní polotovary, Polotovary vyráběné odléváním, Polotovary vyráběbé tvářením za tepla, Polotovary vyráběné tvářením (lisováním) za studena, Výrobky a polotovary z plastů, Polotovary vyráběné svařováním, Polotovary vyráběné pájením, Polotovary vyráběné žárovým (tepelným) dělením materiálu, Polotovary vyráběné lepením, Polotovary vyráběné práškovou metalurgií, Bezpečnost a hygiena práce), Koroze a protikorozní ochrana kovů (Koroze a její význam, Druhy koroze, Způsoby protikorozní ochrany), Základy obrábění (Základní pojmy, Geometrie břitu, Nástrojové materiály, Mechanika tvoření třísky, Práce a síla řezání, Teplo a teplota řezání, Produktivita a hospodárnost obrábění, Upínání orubků), Výrobní postupy (Členění výrobních postupů, Činitelé působící na tvorbu výrobních postupů, Druhy výrobních postupů, Podklady pro vypracování výrobních postupů, Zásady pro vypracování výrobních postupů, Standardizace při zpracování výrobního postupu, Ekonomické hodnocení výrobních postupů, Závěr), Technologická cvičení (Určení velikosti tyčového hutního polotovaru, Určení velikosti polotovarů vyráběných odléváním, Určení velikosti polotovarů vyráběných tvářením za studena, Konstrukce břitových diagramů, Volba optimálních řezných podmínek, Výpočet upínací síly, Další náměty pro technologické cvičení), Použitá a doporučená literatura, Rejstřík.
Vazba původní lamino, ilustrovaná, na hřbetu vazby napsáno černým písmem: M. HLUCHÝ A KOL. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST ZÁKLADY OBRÁBĚNÍ STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 2
Přebalne
Počet stran408
První vydáníano
Podpisne
Stavvýborný, nepoužíváno
Velikost8° Oktáv
Hmotnost610 gramů
ISBN / ISSNneuvedeno
Objednávkový kódK3727
KategorieTechnika a řemesla -> Strojírenství a strojnictví
Učebnice SŠ -> Odborné – strojnictví
Upozornit známého na zboží
prodané
Dotaz na zboží

desky vazby

popis a obsah str. 1

obsah str. 2, 3

obsah str. 4, 5

ukázka tabulky

ukázka textu a obrázků

Košík